NFPT doktoravhandling med forskningsresultater fra Saphira Bjørnå

NFPT doktoravhandling med forskningsresultater fra Saphira Bjørnå

Norsk Forening for Psykosynteseterapeuters Saphira Bjørnå har skrevet en doktoravhandling med relevant forskning. Ved å følge lenken kommer du til «The Abstract», derfra kan selve avhandlingen lastes ned. Følge denne lenken for å lese doktoravhandlingen til Saphira Bjørnå Psychosynthesis Psychotherapist Doctor of Psychotherapy God lesning!

Psykoterapi og forskning

Psykoterapi og forskning

De siste 25 årene er det forsket og skrevet mye psykoterapi, både når det gjelder virkninger og metode. En har benyttet både kvantitative og kvalitative metoder.  Forskning innenfor psykoterapi er imidlertid vanskelig å måle da forholdet mellom forskeren og den eller de det forskes på påvirker forskningsresultatet. Effekt av psykoterapi er også en subjektiv opplevelseRead more about Psykoterapi og forskning[…]

Mindreårige asylsøkere og EXIT

Mindreårige asylsøkere og EXIT

Ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, (RVTS Nord), i samarbeid med Melinda Meyer på Norsk institutt for kunstuttrykk og kommunikasjon (NIKUT) og Utlendingsdirektoratet (UDI) regionkontor Nord, gjennomførte implementering av forebyggende grupper for enslige mindreårige asylsøkere etter EXIT – modellen på fem mottak i region Nord høsten 2010. Studien er designet som et randomisert, kontrollertRead more about Mindreårige asylsøkere og EXIT[…]

Pøbelprosjektet og psykodrama

Pøbelprosjektet og psykodrama

Det er skrevet to masteroppgaver om bruk av psykodrama i arbeidet med ungdom i Pøbelprosjektet. Prosjektet har hjulpet mange ungdommer som var falt ut av skole og arbeid tilbake til utdanning eller jobb. Det faglige grunnlaget for arbeidet med ungdommene var psykodramatiske og andre morenianske metoder. Masteroppgavene dreier seg henholdsvis om Pøbelprosjektet som mestringsarena ogRead more about Pøbelprosjektet og psykodrama[…]

Effekt av psykoanalytisk langtidsterapi

Effekt av psykoanalytisk langtidsterapi

90-tallet startet den tyske foreningen for psykoanalyse, psykoterapi og psykosomatikk et forskningsprosjekt med det formålet å undersøke effektivitet og effisiens av psykoanalytisk langtidsterapi. Er psykoanalytisk langtidsterapi virksom? Og hvis ja, hvor betydningsfulle er disse virkningene? Den sveitsiske foreningen for analytisk psykologi og C.G. Jung-instituttet gjennomførte et tilsvarende prosjekt under ledelse av det tyske forskningsteamet, menRead more about Effekt av psykoanalytisk langtidsterapi[…]

Familier med diabetes-syke barn og psykodrama

Familier med diabetes-syke barn og psykodrama

Gjennom gruppeimprovisasjon, rollespill og feedbacksesjoner, fikk familiar til barn med diabetes delta i en helende prosess som hjalp dem å dele sine problemer, nyttiggjøre seg andres insikt og tilbakemeldinger, samt drøfte endringer i væremåte overfor sine barn for å unngå samme problemer i framtiden. Familiene som deltok i denne studien gav tilbakemeldinger om en øktRead more about Familier med diabetes-syke barn og psykodrama[…]

Ungdom med adferdsvansker og psykodrama

Ungdom med adferdsvansker og psykodrama

I en metastudie sammenlignet Smokowski og Bacallao (2009) latin-amerikanske familier, hvor 56 familier deltok i aksjonsorientert ferdighetstrening (psykodrama) og 25 familier deltok i kun ustrukturerte støttegrupper. Forskerne fant her ut at når de brukte psykodramatiske virkemidler i aksjonsgruppene, reduserte dette graden av problemer hos ungdommene i familiene når det kom til opposisjonell adferd, angst- ogRead more about Ungdom med adferdsvansker og psykodrama[…]

Show Buttons
Hide Buttons
Nettsiden laget av Grieg Medialog AS