web_logo_PIN_378_69

Hjemmeside
Organisasjonsnummer: 887 258 422
P.b 2798, Solli 0204 Oslo
Styreleder: Kjersti Almåsvold
Send e-post
Mob: 920 55 920

Norsk Forening for Psykodrama ble stiftet i 1985. I 2005 skiftet foreningen navn til Norsk Forening for Psykodrama, Sosiometri og Gruppepsykoterapi. I 2012 ble navnet endret til Psykodramaforeningen i Norge. Foreningen skal være et interesseorgan for psykodramatikere i Norge. Fra 1999 har vi hatt kollektivt medlemsskap i Norsk Forbund for Psykoterapi.

NFP meldte sine medlemmer inn i Virke i 2012, som er en hovedorganisasjon, og høringsinstans for stortingsmeldinger med mer. NFP er også representert i den europeiske paraplyorganisasjonen European Association for Psychotherapy.

PiNs formål

  • Skape et faglig forum for å gi inspirasjon og spre kunnskap om psykodramateori og metode
  • Sette standard for utdanning og trening i selvstendig utøvelse av psykodrama som sikrer høy kvalitet
  • Ivareta fagetiske spørsmål i forbindelse med utøvelse av metoden
  • Være et kontaktledd til psykodramainstitutter og psykodramaforeninger i andre land, samt formidle informasjon om det som foregår på feltet i utlandet
  • Formidle informasjon til medlemmene om foreningens aktiviteter og arbeid
  • Arrangere kurs, workshops og konferanser i psykodrama, samt temakvelder i psykodramateori, metode og praktisk anvendelse

Foreningens hjemmeside finner du her: Norsk forening for Psykodrama - PiN

(Klikk på firkanten nede til høyre for fullskjermvisning)