Foreninger

Psykoterapiforeninger med medlemskap i NFP.

Pr i dag er 8 foreninger for psykoterapeuter medlem av Norsk Forbund for Psykoterapi, disse representerer 7 retninger innen psykoterapi.