Foreninger

Psykoterapiforeninger med medlemskap i NFP.

Pr i dag er 7 foreninger for psykoterapeuter medlem av Norsk Forbund for Psykoterapi, disse representerer 6 retninger innen psykoterapi.