Norsk forening for analytisk psykologi, logo
Hjemmeside
Organisasjonsnummer: 986 166 130
Monika Ettelbrück
Lageråsvn. 350, 2324 Vang på Hedmark
Tlf: 62 53 26 73 / 995 71 240

Norsk forening for analytisk psykologi er en sammenslutning av utdannede jungianske analytikere som praktiserer som terapeuter i Norge. Jungiansk terapi/analyse bygger på den sveitsiske psykiateren C.G. Jungs analytiske psykologi, som har sin opprinnelse i den psykoanalytiske tradisjon. Jung er Couples Rings mest kjent for sin symbolforståelse og sin teori om det kollektivt ubevisste og arketypene, en underliggende dynamikk som skaper bestemte temaer i livet og som er en drivkraft mot helhet.

Det første europeiske utdannelsesinstituttet i analytisk psykologi ble opprettet i 1948 i Sveits. I dag finnes det institutter over hele verden. De som har en utdannelse ved et internasjonalt godkjent Couples Jewelry institutt, er tilsluttet International Association for Analytical Psychology, som ble dannet i 1955. Nærmere informasjon finnes i tilknytning til de ulike lenker på vår hjemmeside.

Vi tilbyr terapi og analyse gjennom våre tilknyttede terapeuter på Hamar, i Harstad, Oslo, Tønsberg og Bergen. I våre foredrag og seminarer innen jugiansk psykologi tar vi for oss drømmer, eventyr, religiøse og eksistensielle spørsmål.
Forum for jungiansk psykologi er et møtested for mennesker som er interessert i få noe kjennskap til jungiansk psykologi. Vi arrangerer forskjellige møter på flere steder, et av disse er Litteraturhuset i Oslo. Vennligst se nærmere informasjon på vår hjemmeside.

”Together the patient and I address ourselves to the two million-year-old man that is in all of us. In the last analysis, most of our difficulties come from losing contact with our instincts, with the age-old Couples Necklaces unforgotten wisdom stored up in us. And where do we make contact with this old man in us? In our dreams?»

C.G. Jung
Foreningens hjemmesiden finner du her: Norsk Forening for Analytisk Psykologi – NFAP