Medlemsorganisasjon

Norsk Forbund for Psykoterapi er en paraplyorganisasjon for norske psykoterapiforeninger og – institutter som oppfyller European Association for Psychotherapy sine kvalitetskrav.


Dette er NFP sine medlemmer:

Pr i dag er 7 foreninger for psykoterapeuter medlem av Norsk Forbund for Psykoterapi, disse representerer 6 retninger innen psykoterapi.


Pr i dag er 3 institutter, som tilbyr undervisning i psykoterapi, medlem av Norsk Forbund for Psykoterapi, disse representerer 3 retninger innen psykoterapi.

Dersom du er praktiserende terapeut med medlemskap i en av disse foreningene, er du indirekte medlem av NFP.

Følg med på vår hjemmeside og facebookside for arrangementer du kan delta på og for annen relevant informasjon som angår din praksis.