Medlemsorganisasjon

Paraplyorganisasjon for foreninger og institutter.

Norsk Forbund for Psykoterapi samler psykoterapiforeninger og – institutter i Norge.
Dette er NFP sine medlemmer:

Pr i dag er 8 foreninger for psykoterapeuter medlem av Norsk Forbund for Psykoterapi, disse representerer 7 retninger innen psykoterapi.


Pr i dag er 3 institutter, som tilbyr undervisning i psykoterapi, medlem av Norsk Forbund for Psykoterapi, disse representerer 3 retninger innen psykoterapi.

I tillegg har NFP pr i dag 1 institutt som er assosiert medlem.

Dersom du er praktiserende terapeut med medlemskap i en av disse foreningene, er du indirekte medlem av NFP.

Følg med på vår hjemmeside og facebookside for arrangementer du kan delta på og for annen relevant informasjon som angår din praksis.