Psykodrama mot matteangst

Det er mulig å redusere angst ved matte-eksamen.
Psykodrama er brukt med hell.