Psykodrama mot matteangst

Det er mulig å redusere angst ved å skulle ta matte-eksamen. Psykodrama er brukt med hell: Se her: