Hjemmeside
Organisasjonsnummer: 976 840 291
Melinda Ashley Meyer
Ankerveien 36 C, Oslo

Norsk Institutt for Kunst- og Uttrykksterapi (NIKUT) er en stiftelse opprettet i 1993. Instituttets formål er å fremme kunst- og uttrykksterapi i Norge, stimulere og utvikle samarbeidet med undervisningsinstitusjoner i Norden, Europa og USA, bidra til å høyne uttrykksterapiens faglige og etiske kvaliteter og bidra til internasjonale forsknings- og prosjektarbeider.

NIKUT tilbyr introduksjonskurs i kunst- og uttrykksterapi, en 4-årig deltidsutdanning og etterutdanningsseminar for ferdig utdannede uttrykksterapeuter. NIKUT tilbyr dessuten kurs og foredrag om kunstens betydning og anvendelse i terapi, sosialt arbeid og pedagogikk; samt veileding, konsultasjon og terapitjenester. I tillegg er NIKUT involvert i dokumentasjon og forskning i samarbeid med Psykososialt Senter for Flyktninger ved Universitet i Oslo.

NIKUT er medlem av International Network of Expressive Arts Therapy Training Centers, et nettverk av institusjoner og skoler som tilbyr utdanninger i kunst- og uttrykksterapi i Nord-Amerika, Europa og Israel.

Instituttets hjemmesiden finner du her: Norsk institutt for kunstuttrykk og kommunikasjon – NIKUT