ECP – European Certificate of Psychotherapy, søknadsprosedyrer.

ECP-prosedyre

Ferdig utdannede terapeuter som er medlem i en av NFP sine medlemsorganisasjoner kan søke om å bli godkjent for ECP.

1.Terapeuter som er utdannet ved en EAPTI (European Certified Training Institute),

i Norge gjelder dette instituttene NGI (Norsk Gestalt Institutt Høyskole) og MI-NPI (Moreno Instituttet-Norsk Psykodrama Institutt), og som er medlem i NGF (Norsk Gestaltterapeut Forening), eller i PiN (Psykodramaforeiningen i Norge). Disse søker direkte til EAP sin ”Direct Award” (DA).

Les om prosedyrer, krav, fordeler og kostnader på EAP sin hjemmeside, punkt 1:
Lenke til EAP sin side

2. Alle andre terapeuter som er medlem av en av NFP sine medlemsorganisasjoner, må søke via ”Grandparenting” prosedyrer til NFP.

Les om prosedyrer, krav, fordeler og kostnader på EAPs hjemmeside, punkt 2 og 2.1:
Lenke til EAP sin side.

Disse søknadene kan sendes til NFP sin EAP-kontakt:
Send e-post