Pøbelprosjektet og psykodrama

Det er skrevet to masteroppgaver om bruk av psykodrama i arbeidet med ungdom i Pøbelprosjektet.

Prosjektet har hjulpet mange ungdommer som var falt ut av skole og arbeid tilbake til utdanning eller jobb. Det faglige grunnlaget for arbeidet med ungdommene var psykodramatiske og andre morenianske metoder.

Masteroppgavene dreier seg henholdsvis om Pøbelprosjektet som mestringsarena og om prosjektets suksessfaktorer og overføringsverdi til skolen.

«Eg ville ikkje ha et sånt liv lenger»

Pøbelprosjektet som mestringsarena
Masteroppgave i tverrfaglige kulturstudier
Høgskolen i Telemark
Avdeling for allmenne fag
Aasta M. Kravik

Denne Masteroppgaven dokumenterer Pøbelprosjektets ideer i vår hverdag.
Den forteller om mennesker som endrer seg, om hjelp til selvhjelp og understreker viktigheten av handling. Dette er blandt Morenos viktigste bidrag i vår tid.

Drømmen, troen og muligheten
En masteroppgave om «Pøbelprosjektets suksessfaktorer med drøfting om mulig overførbarhet til skolen».
Årsaken til at unge gir opp skolen er verken dovenskap, dumhet eller uengasjerte foreldre. Grunnen ligger i helt individuelle livsbetingelser og omstendigheter, som uten altfor stor innsats egentlig kunne vært løst av vanlige lærere eller skoleledere.» (Jesper Juul).
Masteroppgave i pedagogikk
Universitetet i Trondheim
Marie Miranda Holt