Medlemskap i NFP

Medlemskap i NFP:
For å bli medlem av NFP må du være med i en av NFP sine medlemsorganisasjoner.
Medlemskap er indirekte  via den medlemsorganisasjonen du tilhører og omfatter kun praktiserende psykoterapeuter.

NFP er en paraplyorganisasjon som har to typer medlemmer: Læringsinstutter og utøverorganisasjoner.
Ingen enkeltpersoner kan således bli direkte medlem av NFP.

Dette er våre medlemmer:

Læringsinstituttene:

Norsk Gestalt Institutt Høyskole(NGI), Moreno Instituttet i Norge (MI), Trondheim Psykodrama Institutt (TPI), Norsk forening for kunstuttrykk og kommunikasjon (NIKUT).


Utøverorganisasjonene:

Norsk Gestaltterapeut Forening (NGF), Psykodramaforeningen i Norge (PiN), Norsk Forening for Analytisk Psykologi (NFAP), Norsk Forening for Kunst- og Uttrykksterapi (NFKUT), Norsk Forening for Psykosynteseterapeuter (NFPT), Norsk Forening for Integrativ Terapi (NFIT), Norsk forening for Danseterapi og Kreative kroppsuttrykk (NODAK), Forening for Gestalt Terapeuter (FGT).


Medlemsfordeler:

  • markedsføre sin praksis gjennom sin forenings hjemmeside – som NFP linker til
  • få gunstig ansvarforsikring i Gjensidige
  • søke det anerkjente European Certificate of Psychotherapy (ECP)

Det meste oppnår du via egen utøverorganisasjon. Så ta kontakt med denne.

Unntatt er å søke om ECP – fremgangsmåten finner du her.

ANDRE PSYKOTERAPIRETNINGER
I Norge og mange andre land finnes det andre psykoterapiretninger enn dem som sorterer under NFP.
Læringsinstitutter og utøverorganisasjoner som fyller NFPs krav (se våre vedtekter) er velkommen til å søke medlemskap.
Ta kontakt med oss https://nfpsykoterapi.no/kontakt/ om dere vil sende søknad.
Søknad blir behandlet og avgjort av NFPs styre. Blir søker tatt opp som medlem vil deres utøvende terapeuter bli indirekte medlemmer på lik linje med dem som nå er det.

Praktiserende psykoterapeuter fra andre psykoterapiretninger enn dem som er med i NFP må – hvis de  ønsker indirekte medlemskap i NFP – kontakte en av våre utøverorganisasjoner og undersøke mulighetene for å bli medlem der.