NFKUT Norsk Forening for Kunst- og Uttrykksterapi

Hjemmeside
Organisasjonsnummer: 989 652 311
Styreleder: Åslaug Stugu Brittaine
Kleivaveien 10, 3790 Helle
Send e-post

NFKUTs formål er å ivareta medlemmenes interesser, utvide kjennskap til kunst- og uttrykksterapi som metode for menneskelig vekst, medvirke til at foreningens medlemmer utøver sin virksomhet på forsvarlig vis og utvide kontakt og samarbeide med andre aktuelle organisasjoner.

Studenter under utdanning i kunst- og uttrykksterapi eller andre interesserte kan søke om henholdsvis student- og støttemedlemskap. Student- og støttemedlemmer kan dra nytte av de samme fordelene som hovedmedlemmer men har ikke stemmerett i foreningens møter og får ikke medlemskap i NFP.

NFKUT vil:

  • ivareta medlemmenes interesser.
  • utvide kjennskap til kunst- og uttrykksterapi som metode for menneskelig vekst.
  • medvirke til at foreningens medlemmer utøver sin virksomhet på forsvarlig vis.
  • utvide kontakt og samarbeide med andre aktuelle organisasjoner.
  • vareta formelle krav til Kunst og uttryksterapeuter som medlemmer.

Foreningens hjemmeside finner du her: Norsk forening for Kunst- og utrykksterapi – NFKUT