Kontakt

NFP-TERAPEUTER

NFP er en paraply-organisasjon for foreninger med spesial­felt innen psykoterapi. NFP arbeider for medlemmenes interesser og for å sikre kvalitet i utdanning og i utøvernes virksomhet. Medlemmer i utøver­organisasjoner er indirekte medlem i NFP.

Norsk Forbund for Psykoterapi

Norsk Forbund for Psykoterapi er en organisasjon for foreninger og institutter innen psykoterapi.

Privatpersoner som ønsker å utdanne seg til psykoterapeut, eller som er terapeuter, må henvende seg direkte til den aktuelle foreningen eller instituttet.
Dersom du representerer en forening eller et institutt innen psykoterapi, og har spørsmål om, eller ønsker medlemsskap i NFP, kan du kontakte styreleder på e-post.