logobakgrunn-modernize-gestalt

Hjemmeside
Organisasjonsnummer: 984 364 814
Postboks 3162, Elisenberg, 0208 Oslo
Tlf: 90 61 85 12
Send e-post til NGF

Norsk Gestaltterapeutforening startet opp i 1989 og feirer 25 års jubileum i 2014. NGF har vokst til over 500 medlemmer hvorav 317 av disse er praktiserende gestaltterapeuter MNGF.

Kjerneområder for foreningens arbeid er å lage gode rammevilkår for gestaltterapeuter og bidra til å sikre kvalitet mellom terapeut og klient. Dette ivaretas av våre vedtekter og følges opp av Faglig Etisk Råd gjennom forskjellige utvalg. Disse utvalgene er forskningsutvalget, mediautvalget og utvalget for profesjonell faglig oppdatering. Faglig Etisk Råd er rådgivende ovenfor styret i konflikt- og klagesaker. Som medlem i NGF forplikter våre medlemmer å utøve sin virksomhet i samsvar med gjeldende etiske prinsipper for gestaltterapeuter tilsluttet NGF.

Foreningen utgir magasinet Gestalt to ganger i året. En gang på høsten og en gang på nyåret.

Årsmøtet er foreningens høyeste organ.

Foreningens hjemmeside finner du her: Norsk Gestaltterapeutforening - NGF

(Klikk på firkanten nede til høyre for fullskjermvisning)