Profesjonell faglig oppdatering

Profesjonell faglig oppdatering – PFO

 

Vedtak av 25 mai 2020 med tillegg i rødt som skal opp på årsmøtet 29 mai 2021

 

NFPs KRAV

Alle foreninger i NFP skal ha krav til Profesjonell Faglig Oppdatering (PFO) for sine privatpraktiserende medlemmer (og regler skal være vedtatt og implementert i medlemsforeningene innen 1 januar 2022).

Utøverforeningene skal ha rett til å kontrollere utøvernes registrering av PFO timer og til å kontrollere deres dokumentasjon.
NFP skal ha rett til innsikt i foreningenes PFO håndtering.

Minimumskravet er 187,5 timer over 5 år eller 37,5 timer per år.
En gyldig time er 60 minutter.
NFP følger krav til kontinuerlig profesjonell faglig oppdatering fastsatt av det Europeiske Forbund for Psykoterapi (EAP).

 

NFPs ANBEFALING

Anbefalingen er at PFO timene (minimum 187,5 time over 5 år eller 37,5 timer per år) skal telles fra følgende kategorier:

  1. Videregående kurs eller utvidende kurs i psykoterapi
  2. Profesjonell veiledning av klientarbeid; en til en veiledning, i gruppe eller med kolleger
  3. Psykoterapikonferanser
  4. Organisasjonsarbeid/deltagelse i styrer eller komiteer
  5. Arbeid som veileder, i eller som lærer i psykoterapi, samt utarbeidelse av faglitteratur
  6. Egenterapi (individuelt, par- eller gruppeterapi) i en av modalitetene tilhørende NFP, evt psykiater eller psykolog
  • PFO timer skal registreres årlig
  • Veiledning på klientarbeid, kategori 2, skal utgjøre minimum 12 timer per år
  • Organisasjonsarbeid/deltagelse i styrer eller komiteer, kategori 4, skal ikke utgjøre mer enn 12 timer pr år

 

Utøverforeningens medlemmer kan telle PFO timer fra et bredt psykologisk og psykoterapeutisk spekter.