Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Hjemmeside
Organisasjonsnummer: 977 266 718
Pilestredet 75 C, 0354 Oslo
Tlf: 22 59 16 50

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole skal spre kunnskap om gestalt som metode til det private og offentlige markedet i Norge og i Europa. Dette gjennom å tilby høy faglig kvalitet i utdanningen.

Gestaltterapi er en samtaleterapi hvor terapeuten er opptatt av hele mennesket: tanker, følelser og kroppsuttrykk. I Gestaltterapeut er forholdet mellom klient og terapeut viktig. Terapeuten er ikke objektiv eller nøytral, men er selv villig til å gå klienten i møte i et JEG – DU forhold. Det betyr at det er viktig for terapeuten å bearbeide egne uferdige opplevelser for å kunne være tilgjengelig for det klienten trenger. Gestalt-terapi bygger på den tro at økt erkjennelse om seg selv skjer i øyeblikket, i situasjoner der klient og terapeut møtes. Ordet gestalt kan oversettes med et meningsfylt hele.

Gestaltterapi er en retning innen den humanistiske psykologien, og bygger på gestalt-psykologiske teorier og ideer fra eksistensiell – fenomenologisk filosofi. Gestalt-terapien ble grunnlagt på 1950 og 60-tallet i USA av det tyskfødte ekteparet Laura og Fritz Perls, sammen med amerikaneren Paul Goodman. Gestaltterapi er en opplevelsesorientert, prosessorientert og eksperimentell psykoterapi. Bevisstgjøringen i terapien skapes gjennom samtale, eksperimenter og rollespill. Grunnleggende ideer i gestaltterapi er at hvert menneske er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Gestaltterapi er en terapeutisk retning som har spredning over hele verden, og er i dag en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i Europa.

Gestaltterapi har også fått en solid forankring innen næringsliv, bedriftsledelse, bedriftsrådgivning og alle former for opplæring.

Instituttets hjemmeside finner du her: Norsk Gestaltinstitutt AS Høyskole