NFPs formål og oppgaver

NFPs mål er å være et felles talerør utad og et faglig nettverk innad. Dertil har NFP medlemsfordeler.

Felles talerør utad

 • NFP vil  synliggjøre våre medlemsorganisasjoners og deres utøveres kompetanse og erfaringer.
 • NPF vil drive påtrykk for anerkjennelse av psykoterapeuter som en egen yrkesgruppe og psykoterapeut som en beskyttet profesjonstittel.
 • NFP vil arbeide for at psykoterapeuter får en plass i det offentlige helse- og omsorgsappararatet, og for at politiske myndighter blir bevisst de samfunnsmessige fordelene ved å benytte et bredere psykoterapeutisk behandlingstilbud.
 • NFP vil arbeide for å skape samarbeidsprosjekter mellom psykoterapeuter og det øvrige helsevesenet.
 • NFP vil alliere oss med andre organisasjoner som arbeider for økt samhandling mellom private og offentlige tilbydere av helsetjenester, og for å øke tilgjengeligheten av psykoterapi.

Faglig nettverk innad

 • Kvalitetssikre læringssteder og enkeltutøvere gjennom PFO krav (Profesjonell faglig oppdatering).
 • Kvalitetssikring på europeisk nivå som medlem av det europeiske nettverket av psykoterapiforbund (EAP).
 • Kompetansegivende kurs og konferanser på tvers av profesjonsretningene for faglig påfyll og oppdatering.
 • Være arena for nettverksbygging og samarbeid med andre psykoterapeuter.

 Medlemsfordeler

 • Gir gunstig ansvarsforsikringsordning.
 • Medlemsorganisasjoner får mulighet for rådgivning og bistand hos VIRKE.
 • Samler linker til praktiserende terapeuter på en side.

NFP arrangerer

 • Fagkvelder med temaer som: Hva er pykoterapi? Innføring i GDPR. Traumeterapi. Sexual grounding.
 • Seminarer. Arbeidsseminarer og prosesseminarer
 • Psykoterapikonferanser. Sist arrangert i 2017, les mer her. Følg med på prosessen mot psykoterapikonferanse 2020.