NFPs formål og oppgaver

NFPs mål er å være et felles talerør utad og et faglig nettverk innad. Dertil har NFP medlemsfordeler.

Felles talerør utad

 • NFP vil  synliggjøre våre medlemsorganisasjoners og deres utøveres kompetanse og erfaringer.
 • NPF vil drive påtrykk for anerkjennelse av psykoterapeuter som en egen yrkesgruppe og psykoterapeut som en beskyttet profesjonstittel.
 • NFP vil arbeide for at psykoterapeuter får en plass i det offentlige helse- og omsorgsapparatet, og for at politiske myndigheter blir bevisst de samfunnsmessige fordelene ved å benytte et bredere psykoterapeutisk behandlingstilbud.
 • NFP vil arbeide for å skape samarbeidsprosjekter mellom psykoterapeuter og det øvrige helsevesenet.
 • NFP vil alliere oss med andre organisasjoner som arbeider for økt samhandling mellom private og offentlige tilbydere av helsetjenester, og for å øke tilgjengeligheten av psykoterapi.

Faglig nettverk innad

 • Kvalitetssikre læringssteder og enkeltutøvere gjennom PFO krav (Profesjonell faglig oppdatering).
 • Kvalitetssikring på europeisk nivå som medlem av det europeiske nettverket av psykoterapiforbund (EAP).
 • Kompetansegivende kurs og konferanser på tvers av profesjonsretningene for faglig påfyll og oppdatering.
 • Være arena for nettverksbygging og samarbeid med andre psykoterapeuter.

 Medlemsfordeler

 • Gunstig ansvarsforsikringsordning og muligheter for andre gode forsikringstilbud
 • Samarbeid med SMB Norge for å bedre forretningsvilkårene for terapeuter. Eget medlemskap gir i tillegg en rekke andre fordeler. Se https://www.dinbedrift.no/ for ytterligere informasjon
 • Deltagelse i prosjekter i regi av NFP, p.t. Flyktningprosjektet
 • Tilgang til webinarer, kurs og seminarer som gir PFO-timer
 • Oppdatert kompetanse innen fagområdet

NFP arrangerer

 • Fagkvelder med temaer som: Hva er psykoterapi? Innføring i GDPR. Traumeterapi. Sexual grounding.
 • Seminarer. Arbeidsseminarer og prosesseminarer
 • Psykoterapikonferanser. Sist arrangert i 2017, les mer her.