NFPs formål og oppgaver

NFP mål er å være et felles talerør utad og et faglig nettverk innad. Dertil har NFP medlemsfordeler.

Felles talerør utad

 • NFP vil  synliggjøre våre medlemsorganisasjoners og deres utøveres kompetanse og erfaringer
 • NPF vil drive påtrykk for anerkjennelse av psykoterapeuter som en egen yrkesgruppe og psykoterapeut som en beskyttet profesjonstittel
 • NFP vil arbeide for at psykoterapeuter får en plass i det offentlige helse- og omsorgsappararatet, og for at politiske myndighter blir bevisst de samfunnsmessige fordelene ved å benytte et bredere psykoterapeutisk behandlingstilbud
 • NFP vil arbeide for å skape samarbeidsprosjekter mellom psykoterapeuter og det øvrige helsevesenet
 • NFP vil alliere oss med andre organisasjoner som arbeider for økt samhandling mellom private og offentlige tilbydere av helsetjenester, og for å øke tilgjengeligheten av psykoterapi

Faglig nettverk innad

 • Kvalitetssikre læringssteder og enkeltutøvere gjennom PFO krav (Profesjonell faglig oppdatering)
 • Kvalitetssikring på europeisk nivå som medlem av det europeiske nettverket av psykoterapiforbund (EAP)
 • Kompetansegivende kurs og konferanser på tvers av profesjonsretningene for faglig påfyll og oppdatering
 • Være arena for nettverksbygging og samarbeid med andre psykoterapeuter

 Medlemsfordeler

 • Gir gunstig ansvarsforsikringsordning
 • Medlemsorganisasjoner får mulighet for rådgivning og bistand hos VIRKE
 • Samler linker til praktiserende terapeuter på en side