NFP er en paraply-organisasjon for norske psykoterapi-foreninger og -institutter som oppfyller EAP (European Association for Psychotherapy) sine kvalitetskrav. NFP arbeider for medlemmenes interesser og for å sikre kvalitet i utdanning og i utøvernes virksomhet. Medlemmer i våre utøver­organisasjoner er automatisk medlem i NFP.

Kvalitet

NFPs medlemsforeninger må oppfylle kvalitetskrav fra EAP, NFP og sine egne internasjonale fagorganisasjoner når det gjelder opptakskrav, utdanningens innhold, nivå og omfang, profesjonell praksis, etiske retningslinjer og kontinuerlig faglig oppdatering. I tillegg gjelder Helsedirektoratets krav til klientsikkerhet; som bl.a. klageadgang og krav til ansvarsforsikring, samt relevant norsk lovgivning.

Kvalitet

Foto: Ethan Sees / Pexels

Utdannings­krav

Alle fagretningene under NFP krever en spesialutdanning i psykoterapi over minimum 4 år på deltid. Opptakskravet er en helsefaglig eller annen relevant utdanning på bachelornivå eller tilsvarende. Studiet inneholder teori, omfattende praksis under veiledning, samt obligatorisk egenterapi.

Utdannings­krav

Krav til tera­peutene

Terapeuter under NFP plikter å oppfylle krav til etiske retningslinjer, taushetsplikt, og dokumentasjonsplikt, og å bruke sin ekspertise på en kompetent og profesjonell måte. Utøvende terapeuter er underlagt strenge krav om veiledning og kontinuerlig faglig oppdatering (PFO).

Krav til tera­peutene

Klienten i fokus

Terapeutenes praksis skal ivareta klientens behov, verdighet og selvbestemmelse. Metode og intervensjonsvalg, terapiens varighet og møtefrekvens tilpasses til klientens problemstilling, ressurser og mål, i samråd med klienten.

NFP-terapeuter krever ikke henvisning, utredning eller diagnose. NFPs terapeuter er således en kompetent, komplementær lavterskelressurs som både kan avlaste det offentlige helsevesenet og bidra som fagressurs for frivilligheten.

Klienten i fokus

Humanistiske psyko­terapi­former

NFP organiserer over 550 samtale- og uttrykksterapeuter fra analytisk psykologi, gestaltterapi, kunst- og uttrykksterapi, integrativ terapi, psykodramaterapi og psykosynteseterapi. Disse er alle basert på et humanistisk verdigrunnsyn, og har likhetstrekk med f.eks. klientsentrert terapi (Rogers).

Humanistiske psyko­terapi­former

Foto Sharon Ang / Pixabay

Viten­skapelighet

Alle retningene under NFP har akademisk forankring, og ulike metoder innenfor disse brukes også av autorisert helsepersonell i Norge i dag. Forskning og systematiske praksiserfaringer bidrar til at psykoterapifeltet internasjonalt er i kontinuerlig utvikling, og gjennom krav til profesjonell faglig oppdatering (PFO) sikres det at terapeutene holder seg oppdatert på nyere forskning innen både teori og praksis.

Viten­skapelighet

Foto ThisIsEngineering / Pexels

Kalender

Kurs, seminarer og oppstart utdanning

Til kalender

Kalender