NFP

NFP-TERAPEUTER

NFP er en paraply-organisasjon for foreninger med spesial­felt innen psykoterapi. NFP arbeider for medlemmenes interesser og for å sikre kvalitet i utdanning og i utøvernes virksomhet. Medlemmer i utøver­organisasjoner er indirekte medlem i NFP.

Foto: Green Ggrey Darya / Pexels

Kvalitetssikring

Som medlem i det Europeiske forbund for psykoterapi (EAP)  oppfyller vi EAPs faglige og profesjonelle krav.
Vi følger EAP etiske retningslinjer samt relevant norsk lovgivning (som Lov om alternativ behandling, Lov om behandling av personvernopplysninger (GDPR), Brukerrettighetsloven og Markedsføringsloven).

Kvalitetssikring

Foto: Ethan Sees / Pexels

Utdanningskrav

fireårs deltidsutdanning i psykoterapi bygget på godkjent, relevant utdanning på bachelornivå eller tilsvarende. Studiet innbefatter teori og omfattende praksis under veiledning, kombinert med obligatorisk egenterapi for egen vekst og utvikling.

Utdanningskrav

Krav til utøverne

NFPs medlemmer plikter å oppfylle krav til etiske retningslinjer, etisk komite og klageprosedyrer. Terapeutene er bundet av taushetsplikt og er forpliktet til å bruke ekspertisen kompetent og etisk forsvarlig.

Les mer

Krav til utøverne

Verdighet, selvaktelse og selvbestemmelse

Vi ivaretar klienten. Terapeuter tilknyttet NFP behandler ikke alvorlig psykisk lidelse, unntatt i samarbeid med behandlende helsepersonell, eller hvis vedkommende også er autorisert med relevant helsefaglig utdanning.
Utøvende terapeuter er underlagt strenge krav om veiledning og kontinuerlig profesjonell faglig oppdatering (PFO).

Alle utøvende terapeuter har dokumentasjonsplikt og er pålagt ansvarsforsikring.

Verdighet, selvaktelse og selvbestemmelse

Forankring i humanistisk psykologi

Metoder basert på et humanistisk verdigrunnsyn.
Forholdet mellom terapeut og klient ligger Klientfokusert terapi.

Forankring i humanistisk psykologi

Foto Andrea Piacquadio / Pexels

Vitenskapelighet

Alle metodene har akademiske forankring. Arbeid dokumenteres kontinuerlig gjennom forskning og publikasjoner om kliniske erfaringer og utvikles stadig basert på erfaring, ofte i samarbeid med universiteter og høyskoler.
Terapeutene oppdaterer seg iht. framskritt innen hjerneforskning, traumeforskning og nevrobiologi og psykoterapeutiske konsekvenser.

Vitenskapelighet

Foto ThisIsEngineering / Pexels

Kalender

Kurs, seminarer og oppstart utdanning

Til kalender

Kalender