Organisasjon

Norsk forbund for Psykoterapi

c/o: DET LILLE AS
ROSENBORGGT 19
PB 7008, MAJORSTUEN
0306 OSLO
ORG NR 980325369

NFPs oppbygging

NFP er en frivillig organisasjon, en paraplyorganisasjon, hvis medlemmer er henholdsvis opplæringsinstitutter som utdanner kliniske utøvere innen det psykoterapeutiske feltet, og utøverorganisasjoner for de ulike disiplinene. NFP har altså ikke enkeltpersoner som medlemmer.

NFP har per nå 3 læringsinstitutter som medlem og 7 utøverorganisasjoner. NFP representerer ulike psykoterapiretninger: Gestaltterapi, psykodrama, kunst & uttrykksterapi, psykosyntese, integrativ terapi og analytisk psykologi (jungianere).

NFP har mer enn 500 utdannede terapeuter innenfor de ulike psykoterapeutiske retninger.

Årsmøtet

er NFPs høyeste organ. Årsmøtene holdes i vårsemesteret, som regel i slutten av mai.

Styret

er basert på en representantskapsmodell der alle styreledere/instituttledere fra de respektive medlemsorganisasjonene og deres vara er representert. Dertil kommer styreleder og nestleder som er valgt. Styreleder er Kjersti Almåsvold.

Komiteer

Styret har oppgaver som løses i undergrupper eller ad-hoc komiteer på ulike delområder der også folk som ikke sitter i styret kan delta:

  • Markedsføring / formidling
  • Utdanning og fagutvikling
  • Kvalitetskomite (faglige standarder, sertifisering / akkreditering, søknader om medlemsskap)
  • Forskning og dokumentasjon
  • Webside og Facebookside: Vedlikehold,oppdatering og utvikling
  • Politisk påvirkning
  • Prosjekt / samarbeid med eksterne