OM OSS

Norsk Forbund for Psykoterapi ble stiftet 1998. Vårt formål er utvikle og styrke kontakten mellom de ulike psykoterapeutiske retningene i organisasjonen og bidra til å kvalitetssikre tilbudet til brukerne av disse. Vi ønsker å sette psykoterapi på dagsordenen og være en samlende representant utad nasjonal og internasjonalt og stimulere i den viktige samfunnsdebatten.

NFPs medlemmer er opplæringsinstitutter som utdanner kliniske utøvere innen det psykoterapeutiske feltet, samt utøverorganisasjoner for de ulike disiplinene. Enkeltpersoner – dvs. praktiserende terapeuter – blir medlem via sin forening.

NFP representerer ulike psykoterapiretninger: Gestaltterapi, psykodrama, kunst & uttrykksterapi, psykosyntese, integrativ terapi, analytisk psykologi (jungianere) og danseterapi.

NFP har mer enn 570 velutdannede terapeuter innenfor ulike psykoterapeutiske retninger.

NFP har i da 12 fullverdige og 1 assosiert medlem, alle betalende medlemsorganisasjoner, hvorav 8 er utøverforeninger og 6 er institutter / lærersteder.
NFP er medlem av Virke.

NFP har organisasjonsnummer 980 325 369 i Brønnøysundregistrene.

Norsk Forbund for Psykoterapi er medlem av den europeiske organisasjonen European Association of Psychotherapy.