logobakgrunn-modernize-nfpt

Hjemmeside
Organisasjonsnummer: 985 159 750
Styreleder: Anne Sloth Dieserud
Send e-post

Norsk forening for psykosynteseterapeuter, NFPT, er interesseforeningen for psykosynteseterapeuter i Norge. NFPT skal ivareta medlemmenes interesser og og bidrar til økt kunnskap om psykosyntese som psykologisk forståelsesmodell. NFPT arbeider for å legge til rette for medlemmenes faglige utviklingen og kompetanseheving. NFPTs etiske retningslinjer medvirker til at medlemmene utøver sin virksomheten på forsvarlig måte.

NFPTs medlemmer har sin utdannelse fra institutter som følger European Association for Psychotherapy, EAPs krav til utdanningen. Tidligere Norsk Institutt for Psykosyntese i Oslo, Psykosynteseinstituttet i Gøteborg og Psykosyntesakademin i Stockholm er slike godkjente skoler i Norden. NFPT er godkjent som utøverorganisasjon i Registeret for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysundregistrene. Registrerte medlemmer har anledning til å kalle seg Registrerte Psykosynteseterapeuter.

NFPT er medlem i Norsk Forbund for Psykoterapi som igjen er tilsluttet European Association for Psychotherapy. Fullverdige medlemmer i NFPT er indirekte og automatisk medlem i disse organisasjonene. Gjennom vårt medlemskap i Norsk Forbund for Psykoterapi, fremmer vi medlemmenes interesser overfor offentlige myndigheter og bidrar til å utvide samarbeid med aktuelle organisasjoner nasjonalt og internasjonalt.

Foreningens hjemmeside finner du her:  Norsk Forening for Psykosynteseterapeuter – NFPT