FGT logo Forening for Gestaltterapeuter

Hjemmeside
Organisasjonsnummer: 987 621 435
Postboks 1506 Lund, 4688 Kristiansand
Send e-post


Forening for Gestaltterapeuter ble stiftet 6. september 2004. Foreningen har per august 2019 25 medlemmer som ferdig utdannede gestaltterapeuter. I tillegg har vi flere medlemmer som ikke praktiserer som terapeuter og studentmedlemmer. Terapeutene som driver egen praksis kan du se i oversikten Praktiserende terapeuter under menypunktet Finn din terapeut. Foreningen er offentlig registrert.

Forening for Gestaltterapeuter er en fagorganisasjon for gestaltterapi-studenter og ferdig utdannede gestaltterapeuter med 4 årig utdannelse.

FGT har utarbeidet Vedtekter og Etiske regler som skal ivareta kvalitet for både terapeuten og klienten.

Formål:
Ivareta medlemmenes interesser:

• Arrangerer medlemsmøter og workshops som gir faglig påfyll, fellesskap og mulighet til å bygge kontaktnett.
• Tilbyr felles, billig forsikring.
• Foreningen har egen side på Facebook. Her kan man informere om aktuelle kurs, møter, artikler og dele ideer, tanker og spørsmål.
• «Terapeutpakke» med aktuelle papirer vi trenger for å starte opp som terapeut; klientopplysninger, veiledning, PFO osv.

Medvirke til at foreningens medlemmer utøver sin virksomhet på forsvarlig måte.
Medlemmene er bundet av Vedtektene og er forpliktet til å utøve sin terapeutiske virksomhet i samsvar med «Etiske regler for gestaltterapeuter tilsluttet FGT». For å bli registrert som praktiserende terapeut kreves at medlemmet har forsikring og sender inn dokumentasjon på 5 timers veiledning i året. Terapeuter plikter også å ha 20 timer PFO: Praktisk, faglig oppdatering i året.

Utvide kjennskap til gestaltterapi som metode for menneskelig vekst.

Utvikle kontakt og samarbeid med andre aktuelle organisasjoner.

 

Foreningens hjemmeside finner du her: Forening for Gestalt Terapeuter - FGT

FGT
FGT