integrativ

Hjemmeside
Norsk Forening for Integrativ Terapi, NFIT, co/ Silvia Grøndahl,
Skådalsveien 23E
0781 Oslo

Leder er Jan Sjøberg Send e-post
Mob: 99019707

Norsk Forening for Integrativ Terapi, NFIT, (org.nr. 982 299 241) ble dannet i 1984. Foreningen organiserer integrative terapeuter og studenter under utdanning. Foreningens formål er å organisere utdanning, kurs, seminarer og å ivareta faginteressene til utøverne av integrativ terapi. Vi arbeider også for å fremme samarbeid med tilgrensende terapiretninger nasjonalt og internasjonalt.

De nyeste utdanningskullene hos NFIT har tatt 60 stp i integrativ terapi ved Universitetet i Sørøst-Norge, fulgt av en toårig avsluttende terapiutdanning i regi av NFIT. Utdanningen organiseres i samarbeid med Fritz Perls Institutt (FPI) i Düsseldorf, Tyskland, som også er ansvarlig for endelig godkjenning av kandidatene. FPI er tilsluttet Europeische Akademie für Psychososiale Gesundheit, EAG. Utdanningsordningen er p.t. i endring.

Integrativ terapi er basert på erkjennelse av behovet og nytteverdien i et metodemangfold, og er en systematisk, teoribegrunnet integrering av solide, dokumenterte metoder.  Fagområdet har vært i kontinuerlig utvikling siden 60-tallet. Samtalen og ordene er alltid med i terapien, men integrativ terapi skiller seg fra en del andre psykoterapiretninger med sitt fokus på bevegelsesprodusert informasjon. Gjennom kroppslige erfaringer med for eksempel bevegelsesterapi, mindfulness og kunst- og uttrykksterapi kan klienten få kontakt med tanker, følelser, ressurser og ferdigheter på et annet nivå, som igjen kan gi et større refleksjonsgrunnlag i samtalen.

Foreningens hjemmeside finner du her: Norsk Forening for Integrativ terapi – NFIT