integrativ

Hjemmeside
Organsisasjonsnummer: 982 299 241
Ingunn Vatnøy | Norsk Forening for Integrativ Terapi, NFIT, co/ Nils Johan Aulie,
Røa terrasse 20,
0755 Oslo
Send e-post
Mob: 91631289

Norsk Forening for Integrativ Terapi, NFIT ble dannet i 1984. Foreningen organiserer integrative terapeuter og studenter under utdanning. Foreningens formål er å organisere utdanning, kurs, seminarer og å ivareta faginteressene til utøverne av integrativ terapi. Vi arbeider også for å fremme samarbeid med tilgrensende terapiretninger nasjonalt og internasjonalt.

NFIT legger til rette for avsluttende terapiutdanning for studenter som har tatt 60 stp i integrativ terapi ved Høgskolen i Buskerud. Utdanningen organiseres i samarbeid med Fritz Perls Institutt i Düsseldorf, FPI i Tyskland som også er ansvarlig for endelig godkjenning av kandidatene. FPI er tilsluttet Europeische Akademie für Psychososiale Gesundheit, EAG.

Gjennom Norsk Forbund for Psykoterapi, NFP deltar NFIT i arbeidet med å forme regelverk for psykoterapi i Norge som sikrer en høy faglig og etisk standard. NFP har som formål å samle norske psykoterapiforeninger og psykoterapeuter fra ulike retninger i et felles forbund basert på «Strasbourg Declaration on Psychotherapi of 1990».

Foreningens hjemmeside finner du her: Norsk Forening for Integrativ terapi – NFIT