logobakgrunn-modernize-moreno
Hjemmeside
Organisasjonsnummer: 975 705 609
Landstadsgate 4, 3670 Notodden
Telefon: 22 44 01 75

1988 skiftet stiftelsen navnet til Norsk Psykodrama Institutt og i november 2010 endret vi navnet til Moreno Instituttet Norge. Vi har sertifisert psykodramaassistenter siden 1988 har i etterfølgende år utdannet psykodramatikere på alle nivå.

I takt med endringer i samfunnet er også Moreno Instituttet i utvikling. Psykodrama som metode er i dag i bruk innenfor mange bransjer og fagområder. Sykepleie, sosionomyrket, i næringslivet, blant lærere, førskolelærere, forfattere, skuespillere og andre er noen. Moreno Instituttet har et stort fokus på anvendelse av Morenos teknikker på stadig nye områder, og vil i fremtiden utvikle sitt utdanningstilbud tilpasset nye anvendelsesområder. Et eksempel på dette er oppstart av studietilbudet prosessorientert gruppeledelse og ungdomsleder-utdanningen, inspirert av det såkalte ”pøbelprosjektet”.

Moreno Instituttet er en ideell, selveiet stiftelse med hovedformål å gi utdanning i psykodrama, sosiometri, sosiodrama og gruppepsykoterapi. Instituttets virksomhet finansieres i hovedsak gjennom studieavgift. Moreno Instituttet skal tilby faglige kvalitet i sine programmer og blant sine medarbeidere i det teoretiske og praktiske arbeidet.

Moreno Instituttet skal også tilby veiledning og fagutvikling til bedrifter og organisasjoner som kan tenkes å ha nytte av våre studenters og kandidaters kompetanse og byggenettverk med slike bedrifter. Moreno Instituttet skal ha en kvalitet på sine tilbud som tilfredsstiller internasjonale krav og her igjennom sørge for å ha internasjonal akkreditering av institusjonen.

Instituttets hjemmeside finner du her: Moreno Instituttet Norge