MVA fritak NFP kjemper for

MVA fritak NFP kjemper for.
Dokument til revidert statsbudsjett