NFP-Norsk Forbund for Psykoterapi

Norsk Forbund for Psykoterapi

NFP er for psykoterapiforeninger og institutter – terapeutene er medlem via sin organisasjon.