Psykoterapikonferansen 20 – 21 oktober 2017

Psykoterapikonferansen:
Mot til å møtes
veier til en helende relasjon

 

NFP har gleden av å invitere deg til årets psykoterapikonferanse. To spennende dager hvor du får tilgang til dette:

  • Felles åpning hvor vi har invitert to eksterne foredragsholdere: Arnhild Lauveng, psykolog og Livia Frischer, psykoterapeut innen psykosyntese
  • Tre økter med workshop innenfor mange spennende temaer innen psykoterapiretningene – 8 parallelle
  • Økt relasjonskompetanse
  • De ulike psykoterapiretninger
  • Godkjent som faglig oppdatering (PFO)
  • Nettverksbygging
  • Personlig påfyll
  • Sosialt påfyll

Sted: Thon Hotell, Sandvika Oslo

Hvem er konferansen for? Alle fagpersoner som vil ha økt relasjonskompetanse eller økt kjennskap til retningene innen psykoterapi under NFP

Hva koster konferansen: (3 pris alternativer)

Alt.1: Full konferansepakke, (betalt før 10.aug) kr.2.890,-/3.290,- Fredag: Konferanse, pausemat og middag. Overnatting i enkeltrom. Lørdag: Frokost, konferanse og lunsj.

Alt.2: Dagpakke m/middag, (betalt før 10.aug) kr 2.390,-/2.790,- Fredag: Konferanse, kaffe, pausemat og middag. Lørdag: Konferanse, kaffe og lunsj.

Alt.3: Dagpakke u/middag, (betalt før 10.aug) kr. 2.200,-/2.400,- Fredag: Konferanse, og pausemat. Lørdag: Konferanse og lunsj.

 

(Bilde er tatt under vårt arr: Vil du vite mer om psykoterapi? på Litteraturhuset, 15.2.2016)

 

Program:

Fredag 20.10.2017:

14:00-15:00: Registrering og frukt/kaffe

15:00- 15:30: Åpning av Psykoterapikonferansen ”Mot til å møtes – Veier til en helende relasjon»

15:30-16:30 Foredrag av Livia Frischer, psykoterapeut innen psykosyntese – internasjonal inspirasjon!

16:30-17:00: Møteplassen med kaffe og nettverksbygging

17:00-19:00: Workshops

20:00- …….. : Middag

Lørdag 21.10.2017:

09:00-09:15: Åpning av dag 2 Psykoterapikonferansen

09:15-10:15: Foredrag med Arnhild Lauveng, psykolog – unik og engasjerende!

10:15-11:00: Møteplassen med kaffe og nettverksbygging

11:00-13:00: Workshops

13:00-14:00: Lunsj

14:00-16:00: Workshops

16:30-17:00: Felles avslutning

 

Foredragsholdere på psykoterapikonferansen

Unikt og engasjerende åpningsforedrag lørdag med Arnhild Lauveng – du ikke kan gå glipp av!

Arnhild Lauveng er kjent for sitt enestående blikk på viktigheten av relasjon og det autentiske møtet innen psykisk helse fra både sin bakgrunn som pasient i psykiatrien gjennom mange år og som psykolog.

Hun er psykolog og hadde tidligere diagnosen schizofreni. Hun er spesialist i klinisk samfunnspsykologi og arbeider for tiden som doktorgradsstipendiat på FoU-avdelingen, divisjon for psykisk helsevern, AHUS. Hun er aktiv foredragsholder både i Norge, Danmark og andre land og har mottatt en rekke priser, blant annet Fritt Ords Honnørpris (2008). I 2010 fikk hun Åpenhetsprisen. Lauveng har en unik formidlingsevne: Hun veksler suverent mellom nære beskrivelser av følelser og hendelser, og refleksjoner hun gjør seg i dag, ikke minst med bakgrunn i psykologisk kunnskap.

 

Hun har utgitt fire bøker, de to første «I morgen var jeg alltid en løve» og «Unyttig som en rose», handlet om hennes egenerfaring med å ha hatt diagnosen schizofreni. Den tredje boken «Arbeidsmaur med gipset hjerte» handler om arbeidsliv og psykisk helse, og den fjerde «Noe mye mer annet – om ungdom og psykisk helse», er en bok for ungdom om psykisk helse og psykiske vansker. Tre av bøkene er oversatt til dansk.

Vi starter konferansen med international inspirasjon fra Livia Frischer som kommer og holder åpningsforedraget på fredag!

Livias inspirerende foredrag: «Open the gates and lower the bridge – The courage of vulnerability in relationships that heal» – en enestående sjanse!

Livia Frischer har siden tidlig 90-tall praktisert som psykoterapeut, både i egen praksis, som veileder og underviser. I 1991 var hun en del av pionergruppen som grunnlag det svenske psykosynteseinstituttet i Göteborg. Hun er kjent for sin dyptloddende og skjellsettende evne til å lede mennesker inn i transformerende prosesser og kapasitet til å formidle det psykoterapeutiske håndverket til studenter. Livia holder workshops, retreater og underviser i Sverige, Norge, Holland, Italia og Israel. Tilnærmingen hennes er preget av et helhetlig syn på mennesket hvor hun trekker på både sinn, følelser, kropp og våre grunnleggende eksistensielle, åndelige behov og tilgang til forandring.

 


Norsk forbund for psykoterapi (NFP):

Felles for terapiretningene i NFP, er et helhetlig syn på mennesket, vi går ut fra at kropp og sinn utgjør en enhet. Vi er ressurs- og mestringsorienterte. Vi møter klientene slik de opplever seg og sin situasjon her og nå. Utgangspunktet for terapien er at alle mennesker har iboende muligheter til å mestre sine egne liv. Vi arbeider bevisst med å mobilisere den enkeltes ressurser og skaperkraft for å få til endring.


NFP består av medlems -foreninger og -institutter fra ulike psykoterapeutiske retninge: 

NGF: Norsk Gestaltterapeut Forening / NGI: Norsk Gestaltinstitutt Høyskole ─ PiN: Psykodramaforeningen i Norge / MI: Moreno Instituttet / TPI: Trondheim Psykodrama Institutt ─ NFKUT: Norsk Forening for Kunst- og Uttrykksterapi / NIKUT: Norsk institutt for kunstuttrykk og kommunikasjon ─ NFPT: Norsk Forening for Psykosynteseterapeuter ─ FGT: Forening for Gestalt Terapeuter ─ NFAP: Norsk Forening for Analytisk Psykologi ─ NFIT: Norsk Forening for Integrativ Terapi ─ NODAK: Norsk Forening for Danseterapi og Kreative Kroppsuttrykk

Les mer om NFP Norsk Forbund for Psykoterapi på vår hjemmeside: https://nfpsykoterapi.no/ eller send oss en e-post: delta@wp8.medialog.no