2017102021 Konferansen foredragsholdere Arnhild Lauveng