Basic RGB

Mennesker som trekker hverandre opp fra en avgrunn