Om-psykoterapi

Det sentrale innenfor alle psykoterapiretningene er å gi klientene opplevelse av verdighet, og å hjelpe dem til å leve sine liv på en mer tilfredsstillende måte.

Psykoterapeutisk arbeid går i stor grad ut på at terapeuten hjelper klientene med å utvikle en aksept av seg selv, sine følelser, reaksjonsmønstre og symptomer.  Det legges til rette for utforsking av alternative tanker og adferdsmåter, slik at hemmende følelsesmessige og/eller adferdsmessige problemer, kan håndteres på en bedre måte . Derved gis mulighet for at vi sammen kan legge til rette for varige endringer i klientenes liv.

Motivasjon hos klienten, en trygg og tillitsfull terapeutisk relasjon, og terapeutens tro på sin egen metode, er viktige forutsetninger for et fruktbart samarbeid,  både i individualterapi, parterapi og i gruppeterapi . Vi møter klientene der de er med sin egen opplevelse, og bygger behandlingen først og fremst på dette, også når klienten har en psykiatrisk diagnose.

I tillegg til samtale, benytter de ulike psykoterapeutiske retningene forskjellige metoder i det terapeutiske arbeidet, som for eksempel bevegelse, dans, tegning/maling, skriving/poesi og drama, rollebytte og drømmearbeid, avhengig av klientens behov og prosess.

Terapeuter tilknyttet NFP tilbyr både gruppeterapi, parterapi og individualterapi tilpasset den enkeltes behov. Står du på venteliste, for hjelp i psykisk helsevern eller ikke finner hjelp raskt nok? Våre registrerte psykoterapeuter kan være et lettere tilgjengelig tilbud til deg som ønsker hjelp nå. Våre tjenester er fritatt for merverdiavgift.

Trykk her for å finne din NFP-terapeut.