Psykoterapi sorterer under lov om alternativ behandling

Psykoterapi sorterer under lov om alternativ behandling

Lov om alternativ behandling er den loven som gjelder for psykoterapeuter. Det betyr at utøvende terapeuter i Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP) via sin egen medlemsorganisasjon kan registrere seg i Alternativregisteret og få sine behandlingstjenester fritatt for moms.   De retninger av psykoterapiprofesjonen som NFP representerer faller inn under lov av 27. juni 2003 nrRead more about Psykoterapi sorterer under lov om alternativ behandling[…]

Show Buttons
Hide Buttons
Nettsiden laget av Grieg Medialog AS