WHO om alternativ behandling

Etterspørselen etter alternativ behandling  er stor, og tilbud bør bli  tilgjengelig for alle. Det mener Verdens helseorganisasjon (WHO).

WHO anser  alternativ til skolemedisinen som en menneskerett, og har utarbeidet en global strategi for 2014-2023.

Les mer her