Trondheim psykodramainstitutt, logo
Hjemmeside
Organisasjonsnummer: 999 531 121
Urdsvei 4, 7033 Trondheim
Mai Antonsen
Mobil: 95 28 58 12

Trondheim PsykodramaInstitutt er en utdanningsinstitusjon som siden 2007 har tilbudt en 3 årig grunnutdanning i psykodrama og gruppeledelse. Kull 3 startet 2013. Fra 2010 startet det opp en videreutdanning i psykodrama/psykoterapi. Kull 2 starter opp høsten 2014.

Psykodrama er i handlingsrettet metode, med en filosofi som er både prosessorientert, holistisk og eksistensialistisk. Dette innebærer blant annet at vi ikke stiller diagnoser, men har en tro på at ressursene og svarene er iboende i mennesket. Vi har et positivt menneskesyn, har tro på dine muligheter til vekst og utvikling i lag med andre. Metoden ”hjelper folk til å finne løsningen i seg selv.”

Vi har fokus på roller og utvikling av nye og mer hensiktsmessige roller. Sentrale begreper er kreativitet og spontanitet. Når kreativiteten er fastlåst, får vi ikke tak i de ressursene vi egentlig innehar. Metoden er nyttig i forhold til å komme ut av sin fastlåsthet, og bli mer fleksibel i egne valg. Spontaniteten er selve livsenergien og kraften/ressursene som vi som barn hadde tilgang på og trenger å finne tilbake til. Spontaniteten er en energi vi er født med, men som vi mister tilgangen på via tilpassing og oppdragelse.

Instituttets hjemmeside finner du her: Trondheim Psykodramainstitutt  – TPI