Traumeterapi: NFP holdt fagkveld i Oslo – et lite utdrag fra kvelden

Traumeterapi – NFP fagkveld i Oslo.

NFP tilbød sine medlemmer gratis fagkveld i NGI sine lokaler på Bislett i Oslo.
Foredragsholder var Jørgen Thorkildsen.

Litt om NFP sin fagkveld torsdag 8 november 2018:

Traumetarapi - NFP holder fagkveld, foredragsholder Jørgen Thorkildsen
Traumetarapi – NFP holder fagkveld, foredragsholder Jørgen Thorkildsen.

Jørgen Thorkildsen har med seg bred erfaring som han aktivt brukte i presentasjonen.

Om serielle prosesser og parallelle prosesser.

Inspirert av arkitektur ble forskjellen mellom serielle prosesser (venstre hjernehalvdel) og parallelle prosesser (høyre hjernehalvdel) forklart på en visuell måte.

Traumeterapi - Parallelle og Serielle prosesser
Traumeterapi – NFP holder fagkveld. Jørgen Thorkildsen bruker sin arkitektbakgrunn til å illustrere Parallelle og Serielle prosesser.

Seriell prosessering: Når man tegner bygninger med perspektiv sett fra et punkt kontra parallell prosessering : En gjengivelse som ikke tar hensyn til størrelsesforhold mellom bygninger, eller hvilken vinkel de betraktes fra. Og da en bevissthet som tar utgangspunkt i å se noe fra flere ståsteder samtidig (Multi Directional Consciousness).

Virkeligheten vi lever i er kompleks, og når vi tar inn det vi opplever gjennom serielle prosesser, er det derfor mye vi ikke får med oss.

Vi starter med å ta inn verden gjennom parallelle prosesser, men etterhvert som vi lærer om livet av andre, og styres i bestemte retninger, tar serielle prosesser over.

Fra å fødes som autentiske mennesker, kan vi bli fremmedgjorte fra vårt autentiske selv gjennom påvirkning fra andre, og andres ønsker for oss.

Å møte vår indre smerte.

Depresjon kan sees på som et problem, eller som en varsling som forteller oss at nå må noe gjøres.

For å bearbeide traumer må vi bruke en forsiktig tilnærming. Fortrengte erfaringer kan ligge utilgjengelige for oss, og vi må slippe litt og litt frem, for å kunne bearbeide disse. ”Forhandle med høyere nivåer av nervesystemet for å slippe frem ubehaget.”.

Når vi er trygge nok i oss selv, ved hjelp av kroppen, kan vi tåle å møte ubehaget og åpne for endringsprosesser.

 

Traumeterapi - NFP holder fagkveld
Traumeterapi – Jørgen Thorkildsen demonstrerer teori med praksis.

Sympaticus og parasympaticus.

I utgangspunktet slår hjertet litt raskere når vi puster inn, enn når vi puster ut. Dette kan først og fremst måles hos små barn og hos toppidrettsutøvere.

Vårt autonome nervesystem er inndelt i sympaticus og parasympaticus. Det sympatiske nervesystem og parasympatiske nervesystem.

Det sympatiske nervesystemet settes i gang ved innpust og gir oss energi og evne til å håndtere uforutsette situasjoner og til å reagere på fare.

Det parasympatiske nervesystemet henger sammen med utpust, hvile og restitusjon.

 

Traumetarapi - NFP holder fagkveld, foredragsholder Jørgen Torkildsen
Traumetarapi – NFP holder fagkveld, foredragsholder Jørgen Torkildsen.

Erfare selv.

Mot slutten ble vi guidet trygt av Jørgens stemme til sammen med utpusten, å gi oss hen til tyngdekraften, å slippe tak, å bli trygge i kroppen, og å gi mulighet for at kroppen skal restituere seg. Dette ved å slippe til naturlige reaksjoner som vi ellers kan holde tilbake når vi stiver av kroppen i vern mot verden.

Traumetarapi - NFP holder fagkveld, foredragsholder Jørgen Torkildsen
Traumetarapi – NFP holder fagkveld, foredragsholder Jørgen Torkildsen har guidet oss trygt gjennom prosedyre.

 

Vi var 26 deltakere – inklusive leder, nestleder og medlemskoordinator.

Norsk Getaltterapi Forening – NGF var representert med 21 personer.

Norsk Forening for Psykosynteseterapeuter – NFPT med 2 personer

Norsk Forening for Kunst og Uttryksterapeuter – NFKUT med 1 + foredragsholder Jørgen Thorkildsen, som også er medlem her.

Psykodramatikerne i Norge – PiN deltok med 2 personer.

 

Det var en aktiv forsamling som kom med både spørsmål og innspill.

Tekst og foto: Christina Mjellem (Fjose)