Personvernforordningen GDPR, innføring for NFP sine prykoterapeuter

Personvernforordningen GDPR innføring for NFP sine psykoterapeuter

Personvernforordningen GDPR fagkveld for NFP sine psykoterapeuter – innføringskurs ved Petter Marthinsen