Danseterapeutenes forening, logo
Hjemmeside
Organisasjonsnummer: 998 936 519
Styreleder:
Liv Marie Leirvåg | Livsdans
Mob: 482 58 519

Nestleder:
Ann-Brit Tangstad | Studio Agora
Sporveisgata 29, 0354 Oslo
Mob: 950 36 037[gdlr_divider type=»solid» size=»50%» ]Danseterapi er en form for psykoterapi hvor kropp og bevegelse er hovedmediet i interaksjonen. Danseterapi er basert på kunnskapen om at kropp og sjel gjensidig påvirker hverandre. Danseterapi omfatter både en forståelse av kunstnerisk uttrykk og en terapeutisk bearbeiding av uttrykket. Danseterapi bygger på en helhetlig forståelse av mennesket.

Det helhetlige perspektivet understrekes ved antakelsen om at alle menneskelige ytringsformer, deriblant bevegelse, er viktige i en terapeutisk prosess. Bevegelsesarbeid kan vekke tanker og følelser og derigjennom påvirke verbal uttrykksevne. Gjennom bevegelse kan man gi uttrykk for og arbeide med egne problemområder så vel som med egne ressurser. Danseterapi anvendes i behandling, rehabilitering, spesialundervisning og forebyggende virksomhet.

Danse- og bevegelsesterapi har eksistert i mange år, spesielt i USA. Det er likevel en ny terapiform i Norge. Målet er å få i gang en høyskoleutdanning her i landet. I dag må man til England, Spania, Italia eller USA for å ta en Master i Danse-og bevegelsesterapi. Men vi kan stolt presentere den første norske danseterapiforening: NODAK – Norsk forening for Danseterapi og Kreative kroppsuttrykk. Vi vil arbeide for at danseterapi skal bli mer kjent i Norge som en av de kreative terapiformer. Vårt ønske på sikt er også å få starte en høgskoleutdannelse i danse- og bevegelsesterapi her i landet.

Foreningens hjemmeside ser du her: Norsk forening for Danseterapi og Kreative kroppsuttrykk – NODAK