NIKUT nyhetsbrev – aktiviteter – arrangementer og mer

NIKUT NYHETSBREV I CORONAENS TID

Norsk Institutt for kunstuttrykk & kommunikasjon – HØSTEN 2020

Kjære alle sammen!

Denne våren har kastet oss alle ut i en «ny hverdag». Covid 19 har ført til at vi alle er del av et kollektivt traume. Vi lever i en krig med en usynlig fiende.

I et kollektivt traume er det viktig at vi har en kollektiv respons. NIKUT er medlem av the Federation for European Psychodrama Trainings Institutes (FEPTO). Melinda A. Meyer var en av the founding members of FEPTO. FEPTO har en Task Force for Peace. NIKUT er aktivt med i denne gruppen. International Assosiation for Group Psychotherapy and Psychodrama (IAGP) har også en Task Force for Peace.

Det har vært tilbudt mange seminarer for medlemmene om Covid 19 og de psykologiske konsekvensene. Vi lever i en liminal fase. Vi vet at vi ikke kan gå tilbake til det «gamle normale», men hva blir konsekvensene og «den nye normalen»?

I den liminale fasen er det viktig å opprette daglige rutiner (ritualer) som kan bøte på skaden som kan oppstå i det liminale rommet. NIKUT har holdt stø kurs hele våren. Vi har gjennomført all undervisning på ZOOM. Vi har tilbudt gratis veiledning til 10 KUT-terapeuter på ZOOM i tett samarbeid med NFKUT.
Vi er spent på høsten!

Dere er alle velkommen til å melde dere på en mini-konferanse 18 september fra klokken 1500 til 2030 om hvordan EXIT gruppe-intervensjonen er blitt implementert forskjellige steder i verden.

I januar 2021 starter et nytt KUT-kull på USN, si fra til ditt nettverk. Hvis du kjenner noen som vil ha 8 individualtimer med introduksjon til KUT metoder, be vedkommende ta kontakt med NIKUT. Det blir praksis til kull 2019 i 5te semester.

Jeg vil takke Mira Hopland for en kjempejobb ved NIKUT med administrativ assistanse under den mest utfordrende tiden av pandemien. Lykke til med alt det nye i ditt liv!

Ta godt vare på hverandre!

NIKUT v/ Melinda Ashely Meyer DeMott

«Vi lever i en liminal fase. Vi vet at vi ikke kan gå tilbake til det «gamle normale», men hva blir konsekvensene og «den nye normalen?»

 

HØSTEN 2020

Exit internasjonale minikonferanse 18 september

NIKUT arrangerer minikonferanse på Zoom fredag 18 september.
Vi har fått inn 10 internasjonale gjesteforelesere til å dele sitt arbeid med EXIT. Vi avslutter konferansen med en paneldebatt.
For mer informasjon og for å delta: fyll ut registreringsskjema for å motta invitasjon/zoomlink på NIKUT sin hjemmeside

Ny gruppeleder utdannelse

26 august startet NIKUT sin nye gruppeleder utdannelse.
Dette er en videreutdanning for deg som er kunst- og uttrykksterapeut eller har en godkjent psykoterapi utdanning.

VEILEDNING for utdanningsterapeuter

NIKUT arrangerer høsten 2020 veiledning for utdanningsterapeuter.
Kravet for å holde utdanningsterapi for kunst- og uttrykksterapeuter er 2-3 års veiledet praksis.  NIKUT arrangerer ny veiledning for utdanningsterapeuter våren 2021.

Momspålegg

Norsk forening for kunst- og uttrykksterapi (NFKUT) er opptatt av høringen av momspåleggingen for alternativ behandling. Foreningen vil fokusere på at vår profesjon er helsehjelp og vise til forskning på dette for å forhindre å komme inn under betegnelsen «alternativ behandling» og krav om momspåleggelse.

Forkurs i exit & kunst- og uttrykksmetoder:

Introduksjonskurs er obligatorisk om du ønsker å søke videreutdanningen i kunst og uttrykksmetoder (KUT) i terapi eller Exit-leder sertifiseringen. Alle forkurs foregår på Universitetet i Sørøst- Norge, Drammen (USN).

Universitetet Sør-Øst Norge

Påmelding forkurs:  send e-post til Melinda Meyer med kopi til samt kopi til denne adressen og kopi til Gunnar .

 

Tema: EXIT: Stressmestring i Corona tiden

Dato: 9 -11 oktober 2020

Ledere: Melinda Meyer, PhD i KUT og Gunnar Reinsborg, KUT

Påmeldingsfrist 15 september 2020

 

Tema: KUT og avhengighet   

Dato: 13 – 15 november

Ledere: Eva Amundsen, psykologspesialist, KUT og

Lena Kalland, sosionom, KUT

Påmeldingsfrist: 15 oktober 2020

 

Tema: KUT og Kroppens smerte

Dato: 3 – 4 desember

Ledere: Melinda Meyer, PhD i KUT og Margareta Warja, PhD, KUT

Påmeldingsfrist: 15 september 2020

 

NIKUT FEIRER 30 ÅR

 

JUBILEUMSÅR

NIKUT feirer 30 år i 2021, og skal markere jubileumsåret på Biskop Arnö 7 -15 august 2021.

Følg med på NIKUT sin hjemmeside og  facebookside for annonsering av programmet for markeringen.

NIKUT – Norsk Institutt for kunstuttrykk & kommunikasjon.