NFIT fagseminar 22 april kjønnsmangfold – inkongruens

Fagseminar om kjønnsmangfold og kjønnsinkongruens

v/ Ruth Eckhoff på Zoom

Et åpent fagseminar i tre deler, med Ruth Eckhoff og Birna Rørslett.


Del II (10. juni, 18:00 – 20:00): Samfunnsperspektiver.
Del III (høsten 2021, dato kommer): Forsknings- og utviklingsprosjekter.

Påmelding: Send e-post til Berit Aanesen.

Ruth Eckhoff, integrativ terapeut og universitetslektor ved Norges musikkhøgskole.
Ruth Eckhoff, integrativ terapeut og universitetslektor ved Norges musikkhøgskole.

 

 

Del II: Samfunnsperspektiver på kjønnsmangfold og kjønnsinkongruens. Hovedpunkter i mediadebatter de siste årene. Utenforskap, mikroaggresjoner og interseksjonalitet. Hvordan jobbe med egne holdninger på dette området? Utfordringer i parforhold ved kjønnsinkongruens. Integrativ parterapi. Ruth og Birna Rørslett innleder. Det blir anledning til å stille spørsmål. Refleksjon og diskusjon.

 

Del III: Forsknings- og utviklingsprosjekter i forbindelse med kjønnsmangfold og kjønnsinkongruens. Ruth presenterer et eget pågående prosjekt. Aktuell litteratur. Refleksjon og diskusjon.