Siri Skar MI representant hos NFP

MI-representant, Siri Skar Psykodramaterapeyt og dramapedagog.

Representerer MorenoInstituttet i NFP sitt styre