Medlemsfordeler

MEDLEMSGODER

  • Gunstig ansvarsforsikring
  • Via NFP kan medlemsorganisasjonene søke rådgivning og bistand fra VIRKE
  • Markedsføre sin praksis gjennom sin forenings hjemmeside – som NFP linker til
  • NFP sin logo kan brukes av undermedlemmene: På visittkort og på egne hjemmesider

FAGLIG FELLESSKAP

  • Et faglig fellesskap
  • Kompetansegivende kurs
  • Årlig fagdag/fagkonferanse
  • Arena for kontaktetablering og tverrfaglig samarbeid

ET POLITISK TALERØR

  • NFP vil å synliggjøre våre medlemsorganisasjoners, og deres utøveres, kompetanse og erfaringer
  • Drive politisk påtrykk for styrket anerkjennelse som yrkesgruppe og for at psykoterapeut blir en beskyttet profesjonstittel
  • NFP vil arbeide for at psykoterapeuter får en naturlig plass i myndighetenes helsearbeid, og at politiske aktører blir bevisst de samfunnsmessige fordelene ved et bredere psykoterapeutisk behandlingstilbud

KVALITETSSIKRING

  • NFP sikrer at det stilles høye faglige krav til psykoterapeuter, både til utdanningsinstitusjoner og utøverorganisasjoner
  • Kvalitetssikrer læringssteder og enkeltutøvere gjennom PFO krav (Profesjonell faglig oppdatering)
  • Kvalitetssikring gjennom autorisasjon og sertifisering på europeisk nivå som medlem av Det europeiske psykoterapiforbundet (EAP)