Mai Antonsen

Mai Antonsen

Utdanning: 9 års utdanning Psykodramaregissør TEP. Sosionom. 1 årig Expressiv Art utdanning. 1 årig Sosiopsykodramautdanning.

Jeg har erfaring med å jobbe med mennesker i over 40 år. Har møtt mennesker i sorg, håpløshet men og i glede og fremgang. Å møte mennesker i så mange spesielle situasjoner har vært en gave og har gitt meg kunnskapen som jeg nå innehar. Har arbeidet i: psykisk helse. Rusomsorg, Barnevern, seksuelt misbrukte. og prostituerte. Vært hovedlærer og veileder ved Norsk Psykodrama Instiutt(nå MorenoInstiuttet). I 2007 startet jeg Trondheim PsykodramaInstitutt som tilbyr utdanning i psykodrama og gruppeledelse, sosiometri, sosiodrama og gruppepsykoterapi. Nå ansatt som faglig leder.

Daglig leder av MaiA senter for relasjonkompetanse som tilbyr terapi for enkeltindivider, grupper og par. I tillegg har jeg siden 1997 vært prosessveileder og teamutvikler i statlig/kommunale etater og andre organisasjoner.

I 2014 inngikk jeg ett samarbeid med Høyskolen Dronning Mauds Minne om en gruppelederutdanning spesielt rettet mot ledere.

www.maisenter.no

www.psykodramainstiutt.no