Berit A. Aanesen

Berit Aanesen
Integrativ terapeut Berit Aanesen

Berit A. Aanesen

Integrativ terapeut MNFIT / MNFP, utdannet ved Universitetet i Sørøst-Norge og Norsk forening for Integrativ terapi.
Godkjent kursleder og parveileder i PREP (Prevention and Relationship Enhancement Programme) fra Modum Bad
LØFT (løsningsfokusert tilnærming) og ledelsesutdanning fra Bedriftsøkonomisk institutt
Studieadministrator og sekretær i styret hos Norsk forening for Integrativ terapi
Opprinnelig utdannet som Cand. Scient. innen naturvitenskap (kjemi, biokjemi, farmakologi), og har lang yrkeserfaring som forsker.
Berit tilbyr individualterapi, parveiledning, kurs, temakvelder, veiledning og rådgivning, på norsk og på engelsk.  Terapitimer tilbys også utendørs som «walk-and-talk»-timer, eller hjemme hos klienten når det er ønskelig.
Kontaktinformasjon: Send e-post til Berit Aanesen, eller ring mobil 95051299