Gestaltterapeut Marit Slagsvold med bok om relasjoner.

Gestaltterapeut Marit Slagsvold har skrevet boken:
«Jeg blir til i møte med deg – En bok om relasjoner».

Marit Slagsvold

 

Etter år med depresjon og angst sa hun opp jobben, og ble selv terapeut.
Marit Slagsvold slet med angst og depresjon. På veien ut av mørket fikk hun med seg mannen Jonas Gahr Støre på parutviklingskurs. Nå hjelper hun andre.
» Det er bra med åpenhet om psykiske lidelser, samtidig savner jeg åpenhet rundt det å være mennesker. Hele mennesker. »
Marit Slagsvold (54) er sosiolog, gestaltterapeut og forfatter.

Intervju i A-magasinet 21 oktober 2016:

http://www.aftenposten.no/amagasinet/Etter-ar-med-depresjon-og-angst-sa-hun-opp-jobben_-og-ble-selv-terapeut-606436b.html

Mer informasjon på forlaget sine sider:

https://www.cappelendamm.no/_faktaboker/selvutvikling/jeg-blir-til-i-m%C3%B8te-med-deg-marit-slagsvold-9788202490904