Bli psykoterapeut

Vi trenger flere som tar utdanning som psykoterapeut!
Kanskje noe for deg?
Det er mange tilbud å velge mellom.

Alle psykoterapiretningene som sorterer under NFP gir utdanningstilbud.
De fleste gir tilbud på ulike nivåer, og noen har også forskjellige typer utdanningstilbud.
Alle utdanningene er deltidsstudium.

Ulike utdanningstilbud og nivåer

Du finner fullstendig informasjon ved å gå inn på hjemmesiden til den enkelte utdanningstilbyder:

Flere av utdanningstilbyderne arrangerer informasjonsmøter før oppstart som gir mulighet til å få orientering om studiet, om det innholdsmessige, tider, priser og praktisk. Følg med på tilbydernes hjemmesider.

Opptakskrav

Felles for alle disse utdanningene er at de krever laveste universitetsgrad (bachelor) eller tilsvarende for å komme inn. Videre stilles krav om ulike typer av praksis. Studentene må også ha supervisjon/veiledning på eget arbeid. I de fleste tilfeller vil deler av dette kunne gis via utdanningsstedet i løpet av studietiden.
Dertil vektlegges personlig egnethet.
Søkeren vurderes av opptakskomité.

Studiekostnader

Studentene må betale studieavgift og andre omkostninger knyttet til utdanningen.

Mulighetene for å søke om studielån gjennom Lånekassen er forbeholdt de av utdanningene som har offentlig godkjente tilbud.

Annet

Norsk Gestalt Institutt har høyskolestatus.

Norsk Institutt for Kunstuttrykk og Kommunikasjon (NIKUT) og Norsk Forening for Integrativ Terapi (NFIT) har utdanningstilbud som del av mastergradstudiet på Høyskolen i Buskerud, studiested Drammen.