Annette Juell Ødegaard

Anette Juell Ødegard

Klinisk sosionom/kunst- og uttrykksterapeut. Cand. Mag. Gruppeterapeut. Psykoterapeut NFP/EAP. Lærer/veileder ved NIKUT ( Norsk Institutt for Kunstuttrykk og Kommunikasjon/ HBV ( Høgskolen i Buskerud/Vestfold) og Diakonhjemmet Høgskole. Lang klinisk erfaring fra Psykisk helsevern i PPT og Vinderen DPS, Diakonhjemmet sykehus. Faglitterær forfatter:Kunst- og uttrykksterapi. Fa Kaos til Form (Universitetsforlaget 2003 ) og Estetisk veiledning, Dialog gjennom kunstuttrykk.( Red. Ødegaard/Meyer DeMott, Universitetsforlaget 2008 ). Gruppeorientert kunst- og uttrykksterapi. (Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 2012) Tidligere styremedlem Creare

Annette Juell Ødegaard, klinisk sosionom/kunst- og uttrykksterapeut, psykoterapeut NFP. Gruppeterapeut/Cand Mag. Hun har lang klinisk erfaring fra PPT og Psykisk helsevern. Lærer/veileder ved Norsk Institutt for Kunstuttrykk og Kommunikasjon (Nikut), forfatter av boka: Kunst- og uttrykksterapi. Fra Kaos til Form ( 2003 ). Arbeider i Vinderen DPS, Diakonhjemmet sykehus og er fast veileder/underviser ved Diakonhjemmet Høgskole.