NFP – Fagkveld i traumebehandling, gratis for medlemmer, 8 november i Oslo

Traumebehandling – gratis fagkveld

Traumebehandlig:
NFP har gleden av å invitere deg til fagkveld torsdag 8 november 2018

Foredragsholder er:
Jørgen Thorkildsen, Kunst- og uttrykksterapeut MNFKUT, Utøver av Psykoterapi MNFP

Traumebehandling - NFP fagkveld
Traumebehandling. NFP fagkveld, Jørgen Throkildsen er foredragsholder.

Hvem kan delta:
Dette tilbudet er for medlemmer av NFP. Er du praktiserende terapeut og medlem i en av NFP sine foreninger, så er du velkommen på fagkveld.

Hvor:
Fagkvelden holdes i NGI sine lokaler:
Norsk Gestaltinstitutts lokaler i Pilestredet 75 C
Disse ligger på Bislett, inngangen finner du i bakgården.

Tidspunkt:
Fra klokken 17:00 til klokken 20:00.

Tema:
Mer informasjon om fagkveldens tema kommer etter hvert, så følg med her på innlegget, og på NFP sin facebookside.

 

Mer om fagkveldens tema (lagt til 26 oktober 2018):

Vi skal i løpet av disse 2-3 timene se litt nærmere på det Autentiske Selvet og hvordan det skiller seg fra våre Ego-States.

Vår nye Identitet, som er oss fremmed overfor vårt selv og vår kropp – Ego-States – blir til gjennom utallig forsøk på å tilpasse oss omgivelsene – slik at omgivelsene om mulig viser oss større omsorg og kjærlighet.

Men – med det – også fremmed overfor våre naturlig reaksjoner – og utgjør forutsetningen for at traumer oppstår.

Traumer løses gjennom en rekke forutsetninger.

Vi kommer til å berøre de viktigste – som å tone ned logiske utviklingslinjer / serielle prosesser i hjernen for å gi plass til parallelle prosesser – vår barnlighet og uskyld –  paradokser og tilsynelatende motsetninger.

Som for eksempel å være trygt forankret i kroppen mens vi samtidig føler oss engstelige – og dernest møte det som er vondt uten å avvise det.

Dette tar makten fra det vonde, som styrer oss med frykt.

Vi kommer ikke utenom Systemiske tenkning, ved å se soss selv i større sammenhenger uten å betrakte oss som et avgrenset og isolert system.

Og samtidig se etter årsaksforhold i tidligere slektledd – 3 eller 4 generasjoner tilbake.

Vi stifter bekjentskap med Oppløsningsprinsippet, og hvordan nervesystemet som hierarkisk system med ulike nivåer påvirker seg selv innbyrdes.

Og i denne sammenheng –  nødvendigheten av å reforhandle og innhente tillatelse fra de overordnede nivåer for å la de underordnede nivåer komme til uttrykk.

Gradvis – steg for steg, og ikke for mye på en gang – for ellers vil tillatelsen bli trukket tilbake.

Gjennom seriell prosessering og høy mental aktivitet mister vi kontakt med kroppen – og følgelig med gravitasjon og erkjennelsen av å være et jordisk vesen med naturlig reaksjoner.

Vi gjenoppretter naturlig reaksjoner ved å tillate autonome beskyttelsesreflekser – som er blitt stoppet – og på den måten avslutte dem som er uavsluttet.

Tillate det som er naturlig, som spontane skjelvinger – ved å la dem komme nedenifra, uten å styre dem ved hjelp av metoder og mentale strategier.

Overgivelse til gravitasjon både på det ytre og indre plan er nødvendig – og for å løsrive oss fra Ego-States.

Ego-States er ingen alliert på våre reise tilbake til Selvet, men står i motstrid til dette.

Det er å la bukken passe havre sekken …

Ego-States oppstår i sammenhenger med betinget sosial involvering – og opphører i sammenhenger med ubetinget sosial involvering.

Vi løser nemlig ikke et problem med den samme bevissthet som skapte det … ( Albert Einstein )

Derfor nødvendigheten av å innhente støtte fra omgivelsene – Sosial involvering / The PolyVagal Theory ( Stephen Porges ) og gjenopprettelse av RSA ( Respiratorisk Sinus Arytmi ).

Det er en nevrologisk sammenheng mellom psyke og hjertets aktivitet ( Charles Darwin ).

Vi ser på omlegging av pustemønsteret som en følge av det – med et kort inn pust / et langt ut pust.

Dernest noen ord om hormoner, peptider og nevrotransmittere – de fire hjørnestenene i en traumebehandling …

Viktigheten av berøring og utskillelse av Oxytocin

Nye og myke bevegelsesmønstre – med utskillelse av GABA ( Gamma Aminobutyric Acid ) som gir økt kropps bevissthet og stabil psyke

Her kommer mitt eget kunstneriske uttrykk til anvendelse, å lytte med kroppen … ved å bevege seg til musikk av J.S.Bach framført langsomt på piano av meg.

Og endelig – Ego-State release – med utskillelse av Serotonin.

Vi minner om nødvendigheten av å være tålmodig – nevroplastisitet og de nødvendige gjentakelser, vår reseptivitet, i det vi avstår fra å ta oss tilbake med makt – noe som snarer står i vegen for oss.

Døren åpnes fra innsiden, uten at vi presser på …

Med andre ord  – et fullstendig fravær av Ego-States og vilje anstrengelser, erstattet av en fullstendig overgivelse til vårt subjekt / det autentiske selv

Og med det – en naturlig utskillelse av DMT / DiMetylTryptamin, og følelsen av å nå fram …