MI – Års-studium i psykodrama, Oslo

Årsstudium i psykodrama

”Ressursene finnes i gruppen – løsningen i relasjonene”

Psykodrama Årsttudium ved Morenoinstituttet

Psykodrama, års-studium ved Morenoinstituttet

  • Ønsker du å styrke din kommunikasjons-og relasjonskompetanse?
  • Er du interessert i å lære metoder som fremmer kreativitet, spontanitet og dialog?
  • Vil du lære å arbeide kreativt og handlingsrettet med mennesker og endring, samtidig som du utvikler deg personlig?

Psykodrama Moreno Instituttet, årsstudium

 

Psykodrama

Moreno Instituttet tilbyr årsstudium i psykodrama, gruppepsykoterapi og sosiometri med oppstart 13 – 16 september 2018.
Studiet er samlingsbasert deltidsstudium og består av fem fagsamlinger over fire dager og et obligatorisk forkurs.
I tillegg er det krav om egenterapi utenom de obligatoriske samlingene.

Studentene får gjennom studiet praktisk og teoretisk kunnskap om psykodrama, sosiometri, og gruppepsykoterapi.
Utdanningen vil gi deg erfaring med en kreativ metode som kan bidra til økt selvinnsikt, bedre dialog, og større forståelse for relasjonelle, mentale, og emosjonelle prosesser. Utdanningen har gjennomgående fokus på kreativitet og spontanitet, samt teaterets og lekens rolle i psykodrama som kreativ handlingsmetode.
Et holistisk grunnsyn gjør at vi vier oppmerksomhet til både kropp, sinn og sjel.

Utdanningen gir mulighet til både faglig og personlig utvikling og vil gi redskaper og innsikt for bedre samhandling med andre mennesker, både privat og i jobb.

  • Forkurs arrangeres 25 og 26 august.

Datoer for samlinger er: 13 – 16 september 2018, 15 – 18 november 2018, 10 – 13 januar 2019, 21 – 24 mars 2019 og 2 – 5 mai 2019.

Informasjonsmøte holdes 23 august klokken 18:00 i MorenoHuset, Skippergata 9, 0152 Oslo.

For mer informasjon, og søknad til studiet:

Ring nummer: 404 73 218.

Skriv e-post til Morenoinstituttet

Eller besøk hjemmesiden til Morenoinstituttet.

Psykodrama årsstudium ved Morenoinstituttet