Nodak – Masternivå ved USN fra 2018

Videreutdanning på masternivå fra 2018 i dans og bevegelsesterapi!

Gledelige og store nyheter fra NODAK og danseterapeutene: Vi har nettopp fått vite at videreutdanningen i danse og bevegelseterapi 30 studiepoeng på Masternivå er akkreditert altså godkjent av Universitetet i SørøstNorge (USN) tidligere Høgskolen i Sør-øst Norge, campus Drammen med oppstart vinter/vår 2018.

Videreutdanning i dans og bevegelsesterapi Nodak
Dans og bevegelsesterapi, videreutdanning på masternivå ved USN fra 2018.

Spre ordet!

Dette har vi jobbet for i over 20 år, snakk om gjennombrudd!

Mer informasjon kommer snart.