NIKUT videreutdanninger og sertifiseringer høst 20 vår 21

NIKUT: VIDEREUTDANNINGER & SERTIFISERINGER

 


I regi av Norsk Institutt for kunstuttrykk og kommunikasjon (NIKUT) og Universitet i Sørøst- Norge (USN) høsten 2020 og våren 2021.

 

 

Gruppeleder utdanning, 2020- 2022

NIKUT arrangerer gruppeleder utdanning som starter høsten 2020. Dette er en videreutdanning for deg som er kunst- og uttrykksterapeut eller har en godkjent psykoterapi utdanning.

 

Utdanningen er rettet mot deg som:

  • ønsker å utvikle lederrollen og lære seg et redskap for konfliktløsning, veiledning, coaching og gruppepsykoterapi.
  • er psykoterapeut fra andre terapiretninger som ønsker fordypning i gruppepsykoterapi og få erfaring med gode gruppeverktøy.
  • har ansvar for en gruppe i jobbsammenheng og med interesse for scenen som en arena å jobbe på.
  • Kunst- og utrykksterapeuter som ønsker å jobbe som veiledere, utdannings terapeuter, lærere og forkursledere ved NIKUT og USN.

 

Oppstart: 26 august 2020 

Påmeldingsfrist: 20 juni 2020

Send e-post til Melinda Meyer
med kopi til Gunnar
og kopi til Mira

 

Kunst og uttrykksmetoder i terapi, våren 2021:

Videreutdanning på masternivå i kunst- og uttrykksmetoder i terapi og teamarbeid (75 stp). Kunst- og uttrykksmetoder i terapi er en kreativ tilnærming til den terapeutiske prosess hvor både verbal- og ikke-verbal kommunikasjon skjer gjennom bilde, dans og bevegelse, musikk, poesi, drama og psykodrama.

For å søke deg inn på videreutdanningen er  det obligatorisk at du deltar på et et introduksjonskurs i regi av NIKUT høsten 2020.

Oppstart: 01 januar 2021    

Hvor: USN, Drammen

Søknadsfrist: 15 november 2020

Søk opptak fra: 15 september 2020;  Trykk her

Sertifiseringskurs EXIT Leder, Våren 2021

Bli sertifisert EXIT Leder! EXIT (Expressive Arts in Transition) er en gruppeintervensjon, basert på kunst- og uttrykksmetoder (KUT). Målet er å gi kunnskap og verktøy til å håndtere stressymptomer etter traumatiske hendelser som flukt, krig, naturkatastrofer og sykdom. Deltakerne får opplæring i EXIT-malen. De som gjennomfører hele kurset med praksis får sertifisering som EXIT-gruppeleder.

 

For å søke deg inn på EXIT- gruppeleder er det obligatorisk at du deltar på et et introduksjonskurs i regi av NIKUT høsten 2020.

Oppstart: 11 februar 2021

Søknadsfrist:10 desember 2020 

Send e-post til Melinda Meyer
med kopi til Gunnar
og kopi til Mira


Introduksjonskurs, Høsten 2020

Å delta på introduksjonskurs er obligatorisk om du ønsker å søke videreutdanningen i kunst og uttrykksmetoder i terapi eller ønsker å bli sertifisert EXIT- Leder.

 

På introduksjonskurset fokuseres det på kreative metoder for å skape gruppeidentitet og rom til utforsking for den enkelte.

Kurset er spesielt relevant for deg som arbeider i helsevesenet, med utdanning, kommunikasjon, kunstinstitusjoner eller miljøterapi, og alle som er interessert i å utvide sin verktøykasse for å få mer kreative og estetiske tilnærminger på jobb.

 

Introduksjonskurs:

Det er tre ulike introduksjonsprogram høsten med søknadsfrist 20 juli 2020.

Påmeldingen registreres ved å
Sende e-post til Melinda Meyer
med kopi til Gunnar
og kopi til Mira

 

Tema: KUT og avhengighet

Dato: 11 -13 september

Ledere: Eva Amundsen, psykologspesialist og KUT &

Lena Kalland, sosionom og KUT

 

Tema: EXIT: Stressmestring i Corona tiden

Dato: 9 -11 oktober 2020

Ledere: Melinda Meyer, PhD i KUT &

Gunnar Reinsborg,KUT

 

Tema: KUT og Kroppens smerte

Dato 3 -4 desember

Ledere: Melinda Meyer, PhD i KUT &

Margareta Warja, PhD, KUT

 

For mer info:

Besøk NIKUTs hjemmeside/

 eller NIKUT på facebook