NFIT konferanse i Oslo, 21-22 juni, åpen for alle. “Body-Ecology & Integration-New Perspectives in Psychotherapy”

EAIT Conference in Oslo, Norway 21th– 22th of June 2019

“Body – Ecology and Integration – New perspectives in Psychotherapy”

En internasjonal fagkonferanse om nyvinninger i psykoterapi, med fokus på den sansende, fenomenale, kroppen, gjennom både foredrag og workshops.

Et felles arrangement fra Norsk forening for Integrativ terapi (NFIT) og the European Association for Integrative therapy and supervision (EAIT).

Noen høydepunkter fra programmet: «Pluri-directional empathy and interoception in body oriented therapy and ecopsychosomatics», «Sexual orientation in psychotherapy; Specifics of the therapeutic relation», «Future-conceptions of the lived body», «The body bears the burden of trauma, and the body is also the way out of it»

Konferansen er åpen for alle.
Av særlig interesse for psykoterapeuter, psykologer og annet helsepersonell med interesse for kroppens rolle i psykoterapi.

Vi ønsker velkommen til en inspirerende mulighet til faglig oppdatering, kompetanseutvikling, og nye internasjonale kontakter.  NFIT krediterer deltakelse som 12 timer faglig oppdatering for sine medlemmer.

Påmelding: Følg lenken til informasjon og til påmeldingsskjema.

Sted
Haraldsheim Vandrehjem på Grefsen i Oslo

Eller besøk hjemmesiden for mer informasjon.

NFIT i samarbeid med EAIT arrangerer konferanse i Oslo
NFIT i samarbeid med EAIT arrangerer konferanse i Oslo 21 – 22 juni 2019.  Kroppen i psykoterap.