Laster Hendelser

« All Hendelser

  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

Videreutdanningen i danse og bevegelsesterapi

oktober 18 - oktober 20

Danseterapi, Nodak arrangerer

Videreutdanning i danse- og bevegelsesterapi

Vi lærer deg hvordan du kan bruke dans- og bevegelsesterapi i behandling og undervisningsopplegg.

 

Studienivå: Etter- og videreutdanning.
Søknadsfrist: 3 februar 2019.
Studiepoeng: 30
Oppstart: Vår 2019

Hvorfor danse- og bevegelsesterapi?

Vi baserer oss på kunnskapen om at kropp og sjel gjensidig påvirker hverandre. Danse- og bevegelsesterapi er en form for psykoterapi som bruker bevegelse som et virkemiddel for forandring og utvikling, der kropp og bevegelse er hovedmediet i interaksjonen.

Bevegelsesarbeid kan vekke tanker og følelser og gjennom dette påvirke den verbale uttrykksevnen. Gjennom bevegelse kan man gi uttrykk for og arbeide med egne problemområder så vel som med egne ressurser.

Danseterapi anvendes i behandling, rehabilitering, spesialundervisning og forebyggende virksomhet. For eksempel bruker Oslo Universitetssykehus  danseterapi til enkelte pasientgrupper. Hensikten med dette tilbudet er å:

  • Arbeide med mennesker i forhold til kropp og bevegelse
  • Motivere pasienter til å komme i aktivitet og utvikle ferdigheter
  • Stimulere til lek, kreativitet, utfoldelse og samspill

Dette lærer du i danse- og bevegelsesterapi

Studiet bygger i stor grad på studentaktive metoder. I tillegg til forelesninger med teori, får studentene ved hver samling presentert noen verktøy og metoder. Studentene etablerer studiegrupper som base for utprøving av felles øvelser.

Målet med studiet er å gi deg grunnleggende kunnskap og kompetanse i faget. Studiet vil være erfaringsbasert og du vil utfordres til å utforske, utvikle og forstå kroppens språk, egne bevegelsesmønstre, sammenhengen mellom kropp og psyke, bevegelsespsykologi og samhandling med andre.

Du vil lære om Rudolf Labans bevegelsesanalyse for å kunne forstå og utvikle ditt eget bevegelsesrepertoir og for å kunne analysere og klienters bevegelsesmønstre både på individplan og i gruppe.

Studiet skal kvalifisere til anvendelse av danse- og bevegelsesterapi i samarbeid med andre yrkesgrupper og involverte parter i behandlings- og undervisningsopplegg. Dette kan dreie seg om behandling, pedagogisk virksomhet og forebyggende- og rehabiliterende virksomhet.

Videre utdanningsmuligheter

Bestått videreutdanning gir 30 studiepoeng på masternivå. Oppfyller du opptakskravene til mastergradsstudier, kan du søke om å få innpasset videreutdanningen som et emne i et relevant mastergradsprogram.

Samlinger

Studiet består av fem samlinger på tre dager (helgesamlinger fredag til søndag), totalt 15 dager. Første samling går over fire dager.

Det er obligatorisk deltagelse på samlingene.

Samlingsdatoer vår og høst 2019:

  • 7 februar (åpningsdag kl.16.00 – 20.00)
  • 8 – 10 februar
  • 5 – 7 april
  • 14 -16 juni
  • 30 august – 1 september
  • 18 – 20 oktober

Læringsaktiviteter

Forelesninger, øvelser, gruppeprosesser, selvstudier, utdyping av metoder på egen arbeidsplass/i egen praksis.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende 3 årig høyskoleutanning innen sykepleie, ergoterapi, fysioterapi, vernepleie, pedagogikk eller sosial- og velferdsfag samt høyskoleutdanning innen dans eller idrett. Det er ønskelig at søkeren har praksis innen dans og bevegelse.

Detaljer

Start:
oktober 18
Slutt:
oktober 20
Hendelse Kategori:
Hjemmeside:
https://www.usn.no/studier/finn-studier/helse-og-sosialfag/videreutdanning-i-danse-og-bevegelsesterapi/

Sted

USN
Grønland 58
Drammen, Buskerud 3045 Norge

Arrangører

NODAK
USN